Mešovite borilačke veštine (MMA)

  • Individual sport

Opis

Prednosti za decu

Rešava konflikte

Uči poštovanju

Unapređuje socijalne veštine

Na koji način stečene kompetencije doprinose pitanjima nasilja i isključivanja

S obzirom da deca iz različitih društvenih okolnosti dolaze da uče pod istim krovom, treneri promovišu saosećanje, liderstvo i zajedništvo. Deca će naučiti kako da reše konflikte i harmonično sarađuju sa ostalima.

Na času se zahteva da učenici poštuju trenere kao i autoritet. Oni takođe uče da budu ljubazni, skromni i da razvijaju odmerenost. Mladi učenici se tretiraju sa istim poštovanjem kao i odrasli i uče se da uzvrate takvo poštovanje drugima.

Na časovima borilačkih veština od dece se zahteva da rade u okruženju gde vlada timski duh i sarađuju sa decom različitih uzrasta, tako gradeći socijalne veštine sa mlađom i starijom decom. Oni uče da sarađuju i razumeju timsko ponašanje, kao i priliku da se socijalizuju sa decom koja dolaze iz različitih društvenih okolnosti.

Kratak opis

Mešovite borilačke veštine (MMA) je ful kontakt borilački sport koji dozvoljava udarce i grepling, kako na nogama tako i u parteru, koristeći tehnike iz različitih borilačkih sportova i borilačkih veština. Pobeda u meču tipično se osvaja sudijskom odlukom nakon što prođe utvrđeni period, sudijskim zaustavljanjem meča (na primer, ako takmičar ne može razborito da se brani) ili odlukom sportskog lekara (usled povrede), predajom, od strane trenera borca koji baca peškir na pod, ili nokautom.

Naujas blokas
Blokas apie
Blokas apie
Straipsnių sąrašas
Straipsnių sąrašas
Titulinio CTA
Titulinio CTA
Konktaktų forma
Konktaktų forma
Forma skirti surinkti informaciją iš lankytoj
Išplėčiama dėžutė
Išplėčiama dėžutė
Galerijos sąrašas
Galerijos sąrašas
Galerija
Galerija
Galerijos blokas
Galerijos blokas
Žemėlapis
Žemėlapis
Projekto partneriai
Projekto partneriai
Tekstas
Tekstas
Text block used for simple text paragrphs or tables
Video
Video
Įkelkite filmukus iš YouTube arba vimeo platformų
Pasirikite bloko tipą