Sportski ples

  • Team sport

Opis

Prednosti za decu

Izgrađuje snažniji timski duh

Unapređuje socijalne veštine

Unapređuje samopouzdanje

Na koji način stečene kompetencije doprinose pitanjima nasilja i isključivanja

Ples je izrazito društvena aktivnost. Na času plesa, deca uče da rade kao deo tima, razvijajući bolji osećaj poverenja i saradnje i ostvarujući nova prijateljstva. Na svakom času, deca imaju interakciju sa drugim igračima.

Kako se deca prilagođavaju pokretima i držanju tela koji se zahteva u nekim plesovima, oni počinju da razvijaju bolju svest o sopstvenom telu. Kako počinju da se osećaju udobnije u sopstvenoj koži, njihovo samopouzdanje se takođe poboljšava.

Kratak opis

Sportski ples je vrsta scenske umetnosti koja se sastoji iz ciljano izabranih sekvenci ljudskih pokreta. Sportski ples usmeren je isključivo na plesnu dvoranu i latino-američke plesove. Postoji velika raznolikost u plesnim takmičenjima. Amaterska takmičenja obično uključuju skupove koji okupljaju decu prema njihovom uzrastu, iskustvu ili u odnosu na oba. Na primer, na skupovima se mogu okupiti mladi igrači na osnovu njihovog uzrasta, u sledećim kategorijama: pioniri (<12 god.), juniori (12-16 god.) i omladinci (16-19 god.). Na ovim skupovima se ponekad mogu grupisati plesači veoma različitog uzrasta, u sledeće kategorije: mlađi od 21 god., odrasli, seniori I (stariji od 35 god.), seniori II (stariji od 45 god.), seniori III (stariji od 55 god. i seniori IV (stariji od 65 god.). Takmičari takođe mogu biti grupisani prema njihovom nivou iskustva, u sledeće kategorije: početnik, novajlija, srednji nivo, pred-amater i amater. Ovo generalno odgovara broju plesava koji će se izvoditi na takmičenju, sa početnicima koji će izvoditi jedan ples pri čemu će oni na amaterskom nivou izvoditi pet plesova. Muzika za takmičenja se čuva u tajnosti sve do samog događaja. Muzika uvek prati strog tempo i na takmičenjima u parovima, trajaće ne manje od 90 sekundi, a ne duže od dva minuta. Na nekim osnovnim takmičenjima koraci su ograničeni na “osnovni” nivo, ali međunarodna takmičenja su otvorena za koreografije, u okviru ograničenja tradicionalnog stila individualnih plesova. Samo bečki valcer ima definisanu strukturu: ograničen je na sedam dobro utvrđenih figura. Podizanja nisu dozvoljena, izuzev u tačkama šou densa. Tempo za svaki ples je definisan. U finalu, parovi se ocenjuju na osnovu klizačkog sistema i sudi im se u pogledu vremenskog ograničenja, rada nogu, podizanja i spuštanja, usaglašenosti, skladnosti smera kretanja i izvođenja u parteru. Takmičari moraju ispuniti pravila svetske anti-doping agencije.

Naujas blokas
Blokas apie
Blokas apie
Straipsnių sąrašas
Straipsnių sąrašas
Titulinio CTA
Titulinio CTA
Konktaktų forma
Konktaktų forma
Forma skirti surinkti informaciją iš lankytoj
Išplėčiama dėžutė
Išplėčiama dėžutė
Galerijos sąrašas
Galerijos sąrašas
Galerija
Galerija
Galerijos blokas
Galerijos blokas
Žemėlapis
Žemėlapis
Projekto partneriai
Projekto partneriai
Tekstas
Tekstas
Text block used for simple text paragrphs or tables
Video
Video
Įkelkite filmukus iš YouTube arba vimeo platformų
Pasirikite bloko tipą