Plesni sport

  • Team sport

Opis

Prednosti za djecu

Gradi jači timski rad

Unapređuje društvene vještine

Unapređuje samopouzdanje

Kako stečene sposobnosti doprinose problemima sa nasiljem i isključenju

Ples uključuje visoku društvenu aktivnost. Na plesnom času, djeca uče kako da rade unutar tima, razvijaju osjećaj povjerenja i saradnje i stvaraju nove prijatelje. Sa svakim časom, djeca imaju interakciju sa drugim plesačima na času.

Kako se djeca prilagođavaju kretnjama i držanju, koji su potrebni za ples, dobivaju bolji osjećaj za svoja tjela. Kako dobivaju bolji osjećaj za svoju kožu, njihovo samopouzdanje se također gradi.

Kratak opis

Ples je umjetnost izvođenja koje se sastoji od unaprijed odabranih sekvenci ljudske kretnje. Plesni sport je fokusiran isključivo na ballroom i latino plesu. Postoje razna plesna takmičenja. Amaterska takmičenja imaju događaje gdje se takmičari grupišu na osnovu godina, iskustva ili oboje. Na primjer, događaji mogu grupisati mlade plesače po godinama na sljedeći način: juvenile (do 12 godina), junior (12-16 godina), mladi (16-19 godina). Neki događaji imaju i druge starosne grupe, kao što su: odrasli (do 21 godina), seniori 1 (preko 35 godina), seniori 2 (preko 45 gpdona), seniori 3 (preko 55 godina), i seniori 4 (preko 65 godina). Takmičari se mogu grupisati i na osnovu iskustva: početnici, novajlija, srednji nivo, pred amaterski i amater. Ovo se obično odnosi na broj plesova koji će se izvoditi na takmičenju, početnici izvode jedan ples, a amateri izvode pet plesova. Muzika se čuva u tajnosti sve do samog događaja. Muzika uvijek prati određeni tempo, za takmičenja u parovima, pjesma traje između 90 sekundi i 2 minute. Neka osnovna takmičenja su ograničena na “osnovne” korake, ali na međunarodnim takmičenjima se izvode koreografije, u okvirima tradicionalnih koraka određenog plesa. Samo bečki valcer ima propisanu koreografiju: ograničeno je na sedam spcifičnih figura. Dizanje nije dozvoljeno, osim za Show Dance naslove. Tempo je određen za svaki ples. U finalima, parovi su označeni po klizačkom sistemu, a sudi im se na osnovu vremena, rada nogu, uzdizanjem i padovima, poravnanju i smjerovima. Takmičari moraju poštovati pravila svjetske anti-doping agencije.

Naujas blokas
Blokas apie
Blokas apie
Straipsnių sąrašas
Straipsnių sąrašas
Titulinio CTA
Titulinio CTA
Konktaktų forma
Konktaktų forma
Forma skirti surinkti informaciją iš lankytoj
Išplėčiama dėžutė
Išplėčiama dėžutė
Galerijos sąrašas
Galerijos sąrašas
Galerija
Galerija
Galerijos blokas
Galerijos blokas
Žemėlapis
Žemėlapis
Projekto partneriai
Projekto partneriai
Tekstas
Tekstas
Text block used for simple text paragrphs or tables
Video
Video
Įkelkite filmukus iš YouTube arba vimeo platformų
Pasirikite bloko tipą