O PROJEKTU

Sportom protiv nasilja i isključenja (SAVE), projekat koji je sufinansiran u okviru Erasmus+ programa Evropske unije, sa ciljem da spriječi nasilje i ponašanje socijalnog isključivanja kroz fizičku aktivnost. Trenutna istraživanja pokazuju niz mogućih interpretacija ova dva fenomena sa psihološke i sociološke tačke gledišta, te pruža korisne metode trenerima koji rade sa djecom (6 do 12 godina) – u sportskim klubovima

Galerija