O projektu

Sportom protiv nasilja i isključivanja (SAVE) je projekat čiji suosnivač je Erazmus + Program Evropske unije, koji ima za cilj sprečavanje nasilničkog i socijalno isključivog ponašanja uz pomoć fizičke aktivnosti. Aktuelni editorijal pokazuje spektar mogućíh tumačenja ova dva fenomena kako sa psihološkog, tako i sa sociloškog stanovišta, nudeći korisne metode za trenere koji rade sa decom (uzrasta između 6 i 12 godina) u grass-root sportskim klubovima.

Galerija