Adaptivni sportovi

  • Team sport

  • Individual sport

  • Special Olympics

Opis

Prednosti za decu

Unapređuje prihvatanje

Promoviše uključivanje

Na koji način stečene kompetencije doprinose pitanjima nasilja i isključivanja

Inkluzivna igra pomaže deci bez invaliditeta da bolje razumeju i prihvate druge

Sva deca, njihove porodice i ljudi u zajednici mogu biti deo inkluzivnog tima.

Kratak opis

Adaptivni sportovi, ili parasportovi, jesu sportovi koje igra jedna osoba sa invaliditetom, uključujući fizičke i mentalne invaliditete. Kako su mnogi adaptivni sportovi zasnovani na postojećim sportovima za zdrave ljude, izmenjeni da zadovolje potrebe osoba sa invaliditetom, oni se nekada nazivaju adaptivnim sportovima. Međutim, nisu svi sportovi za osobe sa invaliditetom adaptivni; postoji nekoliko sportova koji su posebno kreirani za osobe sa invaliditetom i nemaju svoj pandan u sportovima za zdrave. Invaliditet postoji u četiri kategorije: fizički, mentalni, stalni ili privremeni.

Naujas blokas
Blokas apie
Blokas apie
Straipsnių sąrašas
Straipsnių sąrašas
Titulinio CTA
Titulinio CTA
Konktaktų forma
Konktaktų forma
Forma skirti surinkti informaciją iš lankytoj
Išplėčiama dėžutė
Išplėčiama dėžutė
Galerijos sąrašas
Galerijos sąrašas
Galerija
Galerija
Galerijos blokas
Galerijos blokas
Žemėlapis
Žemėlapis
Projekto partneriai
Projekto partneriai
Tekstas
Tekstas
Text block used for simple text paragrphs or tables
Video
Video
Įkelkite filmukus iš YouTube arba vimeo platformų
Pasirikite bloko tipą