Sportsko penjanje

  • Individual sport

  • Olympic sport

  • Team sport

Opis

Prednosti za decu

Gradi samopouzdanje

Razvija veštine slušanja i komunikacije

Razvija sposobnosti rešavanja problema, planiranja i odlučivanja

Na koji način stečene kompetencije doprinose pitanjima nasilja i isključivanja

Savladavanjem svog straha i dostizanjem cilja prilikom penjanja na veštačku stenu, deca će steći samopouzdanje i veru u sebe, koja će im pomoći da reše probleme i u drugim sferama svog života. Tokom penjanja na stene, jedina osoba sa kojom se deca takmiče su oni sami, dok napreduju iz lakših u teže kategorije.Međutim, penjanje po stenama je timski sport koji zahteva sjajne veštine komunikacije i slušanja. Kod penjanja po stenama postoji više načina da se “savlada planina”. Uz mnoštvo mogućih ruta od kojih može da bira, dete će samo morati da odluči koji sledeći potez je i najbolji.

Kratak opis

Sportsko penjanje je jedan oblik penjanja na stene, koje se oslanja na klinove fiksirane u steni, kao zaštitu od pada, s obzirom da je uže koje je zakačeno na penjača, ujedno zakačeno i za klinove. Ovo je razlika u odnosu na tradicionalno penjanje, kod kojeg klinovi nisu fiksirani, već ih penjac vadi i pomera tokom penjanja. Sportsko penjanje stavlja naglasak na snagu, izdržljivost, gimnastičku sposobnost i tehniku. Sa sve većom dostupnošću veštačkih stena i teretana, sve više penjača počinje da se bavi ovim sportom u zatvorenim prostorima umesto u prirodi. Prelazak sa penjanja u zatvorenim prostorima na sportsko penjanje nije teško, s obzirom da su tehnike i oprema koji se koriste u zatvorenim prostorima gotovo identične onoj za sportsko penjanje.

Naujas blokas
Blokas apie
Blokas apie
Straipsnių sąrašas
Straipsnių sąrašas
Titulinio CTA
Titulinio CTA
Konktaktų forma
Konktaktų forma
Forma skirti surinkti informaciją iš lankytoj
Išplėčiama dėžutė
Išplėčiama dėžutė
Galerijos sąrašas
Galerijos sąrašas
Galerija
Galerija
Galerijos blokas
Galerijos blokas
Žemėlapis
Žemėlapis
Projekto partneriai
Projekto partneriai
Tekstas
Tekstas
Text block used for simple text paragrphs or tables
Video
Video
Įkelkite filmukus iš YouTube arba vimeo platformų
Pasirikite bloko tipą