Karate

  • Olympic sport

  • Individual sport

Opis

Prednosti za djecu

Podučava poštovanje prema snazi

Unapređuje koncentraciju

Podučava disciplini i poštovanju

Unapređuje samopouzdanje

Pomaže u kontroli agresivnosti

Kako stečene sposobnosti doprinose problemima sa nasiljem i isključenju

Uspjeh zavisi od pojedinačnog truda. Ako žele da pobijede, ne mogu računati na nekog drugog. Ako izgube meč, takmičari ne mogu kriviti nikoga drugog za svoj neuspjeh. To ih uči da budu odgovorni za svoja djela i odluke.

Djeca se uče da poštuju svoju snagu i tehniku, na taj način steknu averziju prema vršnjačkom nasilju.

Borilačke vještine neće djecu učiti vještinama samoodbrane kako bi direktno mogli spriječiti vršnjačko nasilje, ali učenje ovih vještina može spriječiti da dijete vrši vršnjačko nasilje nad drugima.

Kratak opis

Karate se može upražnjavati kao umjetnost (budō), samoodbrana ili borilački sport. Kyokushin (極真) je karate stil uspravnog stava i punog kontakta, začet 1964 od Masutatsu Oyama (大山倍達 Ōyama Masutatsu) japanca korejskog porijekla. "Kyokushin" je japanski izraz za "krajnju istinu". Ukorijenjeno je u filozofiji samounapređenja, discipline i teškog treninga.

Naujas blokas
Blokas apie
Blokas apie
Straipsnių sąrašas
Straipsnių sąrašas
Titulinio CTA
Titulinio CTA
Konktaktų forma
Konktaktų forma
Forma skirti surinkti informaciją iš lankytoj
Išplėčiama dėžutė
Išplėčiama dėžutė
Galerijos sąrašas
Galerijos sąrašas
Galerija
Galerija
Galerijos blokas
Galerijos blokas
Žemėlapis
Žemėlapis
Projekto partneriai
Projekto partneriai
Tekstas
Tekstas
Text block used for simple text paragrphs or tables
Video
Video
Įkelkite filmukus iš YouTube arba vimeo platformų
Pasirikite bloko tipą